Vi är nEEra mediabyrå

ANDERS LUNDIN och SUSANNE KVARNLÖF

Vi är journalister som säljer text, bild och film. Vi har stora kontaktnätverk och god lokalkännedom, och är vana att arbeta i ett högt tempo med deadline.

Du beställer – vi levererar.

Våra kunder är redaktioner, organisationer, föreningar och företag.

Kontakta oss:

Susanne 070-378 54 63 susanne.kvarnlof@gmail.com

Anders 070-557 52 35 anderslundin74@gmail.com


"det här gör vi:

Reportage, Nyheter, Content och native-material,

Bilageproduktion, mediarådgivning och Marknadsföring."

Närkontakt

Vi vill befinna oss där människorna och berättelserna finns. Att lyssna intresserat, betrakta nyfiket och trovärdigt förmedla. Bygga relation genom att finnas på plats där det händer, och skildra företeelser genom att sätta dem i större sammanhang. Vad händer i din bygd, med er service eller ditt företag? Vad betyder de politiska besluten för ditt liv?

Vi vill veta – och vi vill berätta det för andra.

Där människor finns föds det en berättelse